Thông tin tài liệu


Title: Một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy
Authors: Phạm Thái Dương
Advisor: Lê Quân
Keywords: Ngân hàng; Tín dụng
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về phân tích đánh giá rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy giai đoạn 2009 - 2010
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17072
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254085.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 615,17 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254085-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 113,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.