Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ gia công chi tiết trên máy tiện CNC
Authors: Lê Ngọc Kính
Advisor: Trần Văn Địch
Hoàng Văn Gợt
Keywords: Gia công; Máy tiện
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về công nghệ gia công CNC và tiện CNC. Quá trình cắt và tạo phoi, các dạng phoi và biến dạng của phoi, hiện tượng phát sinh trong quá trình cắt, hiện tượng biến cứng bề mặt. Sơ đồ thí nghiệm, thiết bị và phương pháp thí nghiệm. Kết quả thực nghiệm và ứng dụng kết quả của đề tài.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17074
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254491.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254491-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 121,23 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.