Thông tin tài liệu


Title: Phương pháp nón pháp tuyến giải bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu và bài toán quy hoạch tích
Authors: Đỗ Xuân Hưng
Advisor: Nguyễn Thị Bạch Kim
Keywords: Quy hoạch lồi; Bài toán; Nghiên cứu; Quy hoạch tuyến tính
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày nón pháp tuyến của tập lồi. Bài toán quy hoạch lồi đa mục tiêu với các hàm mục tiêu tuyến tính. Bài toán quy hoạch tích các hàm tuyến tính trên tập lồi.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Toán tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17079
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272050.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 715,3 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272050-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 101,33 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.