Thông tin tài liệu


Title: Phương pháp sử dụng biểu diễn tích phân để giải một số bài toán biên và ứng dụng trong một số bài toán kỹ thuật
Authors: Vũ Thị Chi
Advisor: Vũ Thị Ngọc Hà
Keywords: Phương trình vi phân; Toán giải tích; Phương pháp
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày phương pháp phức giải bài toán Dirichlet cho phương trình vi phân. Mở rộng sang giải tích quaternion.
Description: Trình bày phương pháp phức giải bài toán Dirichlet cho phương trình vi phân. Mở rộng sang giải tích quaternion.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17080
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 272051.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 369,59 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.