Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế cấu trúc điều khiển động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu sử dụng phương pháp thụ động tựa theo từ thông rotor
Authors: Nguyễn Giao Linh
Advisor: Nguyễn Phùng Quang
Keywords: Động cơ; Cấu trúc; Thiết kế
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về nguyên lý thụ động. Mô hình đối tượng điều khiển. Cấu trúc hệ thống điều khiển động cơ và thiết kế hàm điều khiển cho PMSM. Kết quả mô phỏng kiểm chứng.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17082
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272054.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,62 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272054-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 165,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.