Thông tin tài liệu


Title: Giao thức SIP và các ứng dụng đa phương tiện liên quan qua mạng VANET
Authors: Đào Mạnh Tuấn
Advisor: Đỗ Trọng Tuấn
Keywords: Giao thức; Viễn thông; Ứng dụng
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề tổng quan. Giao thức định tuyến trong mạng VANET. Giao thức SIP trong mạng VANET. Ứng dụng đa phương tiện liên quan đến mạng VANET và mô phỏng.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17083
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 272055.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.