Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cơ sở dữ liệu đa phương tiện tiêu chuẩn MPEG - 7 và MPEG - 21
Authors: Trần Đức Dũng
Advisor: Nguyên Chấn Hùng
Keywords: Cơ sở dữ liệu đa phương tiện; Cơ sở dữ liệu; Nghiên cứu
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề chung. Sơ lược về ngôn ngữ định nghĩa mô tả. Sơ lược về chương trình mô tả. Các bộ mô tả Visual. Ứng dụng MPEG - 7 và MPEG - 21 trong lĩnh vực truyền hình. Kết quả nghiên cứu ứng dụng MPEG - 7 trong việc đánh chỉ mục và tìm kiếm nội dung đa phương tiện.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17087
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272059.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 4,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272059-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 129,14 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.