Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hóa chất 21
Authors: Lê Thị Hà
Advisor: Nghiêm Sỹ Thương
Keywords: Tài chính doanh nghiệp; Phân tích
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hóa chất 21
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17094
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272071.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272071-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 141,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.