Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu về mạng cảm biến không dây
Authors: Đoàn Thị Nga
Advisor: Ngô Quỳnh Thu
Keywords: Bộ cảm biến; Nghiên cứu; Cảm biến không dây
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về kỹ thuật cảm biến không dây. Giao thức định tuyến trong mạng cảm biến không dây. Giới thiệu giao thức OPEAS. Cài đặt thử nghiệm và đánh giá hiệu năng của giao thức so với các giao thức khác cùng loại.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17097
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272082-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 171,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272082.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,79 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.