Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng ứng dụng dạy và học trực tuyến môn mạng máy tính tại Trường cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên
Authors: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Advisor: Đặng Văn Chuyết
Keywords: Mạng máy tính; Dạy học; Trường cao đẳng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày xây dựng ứng dụng dạy và học môn mạng máy tính tại Trường cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên và thực nghiệm sư phạm.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17110
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

3

Files in This Item:
Thumbnail
  • 272112.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.