Thông tin tài liệu


Title: Định tuyến trong mạng cảm ứng
Authors: Phùng Thanh Bình
Advisor: Trần Thị Ngọc Lan
Keywords: Mạng cảm biến; Mạng cảm từ
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về giới thiệu chung về mạng cảm biến; các giao thức đặc trưng; định tuyến trong mạng cảm biến; mô phỏng PEGASIS bằng Omnetpp.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ Thuật Điện Tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17119
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272130.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,64 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272130-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 91,07 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.