Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp chiến lược của Công ty Điện lực Bắc Ninh từ 2010 đến năm 2020
Authors: Trần Thị Thản
Advisor: Nghiêm Sỹ Thương
Keywords: Kinh doanh; Điện; Bắc ninh; 2010; 2020
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích các căn cứ để xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Điện lực Bắc Ninh. Xây dựng một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Điện lực Bắc Ninh đến năm 2020.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17124
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

21

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272139.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272139-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 123,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.