Thông tin tài liệu


Title: Dạy học môn kỹ thuật điện theo quan điểm tích hợp tại Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
Authors: Nguyễn Quang Phúc Hưng
Advisor: Nguyễn Đắc Trung
Keywords: Môn học; Giảng dạy; Trường cao đẳng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận của việc vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học môn kỹ thuật điện. Khảo sát thực trạng dạy học môn kỹ thuật điện ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc. Xây dựng bài giảng điện tử môn kỹ thuật điện theo quan điểm tích hợp.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17144
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273116-ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,98 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273116-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 91,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.