Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến quá trình tạo thành sợi các bon hoạt tính từ sợi Viscose thương mại
Authors: Nguyễn Hữu Sơn
Advisor: Lê Thái Hùng
Phạm Văn Cường
Keywords: Sợi viscose; Sợi visco; Sợi cacbon
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan nghiên cứu về sợi các bon hoạt tính; Cơ sở khoa học của các quá trình công nghệ chế tạo sợi các bon hoạt tính; nghiên cứu quá trình ổn định hóa các bon sợi viscose; nghiên cứu quá trình hoạt hóa và ứng dụng sợi các bon hoạt tính.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17180
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324509.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,79 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324509-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,66 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.