Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu sự biến đổi tổ chức và tính chất trong quá trình hàn thép không gỉ với thép cacbon
Authors: Lê Thị Nhung
Advisor: Phạm Mai Khánh
Nguyễn Đức Thắng
Keywords: Hàn thép không gỉ; Hàn thép cacbon; Thép cacbon; Thép không gỉ
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan; Cơ sở lý thuyết; Thực nghiệm; Sự thay đổi tổ chức và tính chất của kim loại sau hàn; sự thay đổi tổ chức và tính chất của kim loại trong điều kiện ở nhiệt độ nâng cao.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17185
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324514.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,84 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324514-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,89 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.