Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo chấm nano carbon từ chanh và ứng dụng
Authors: Bùi Thị Hoàn
Advisor: Phạm Hùng Vượng
Nguyễn Thị Khôi
Keywords: Chấm nano carbon; Nano cacbon; Vật liệu
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chấm nano carbon; Quy trình công nghệ chế tạo và kỹ thuật thực nghiệm; Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của chấm nano carbon; Nghiên cứu khả năng ứng dụng LCDOTS trong việc phát hiện các ion loại vi lượng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17187
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324515.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,91 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324515-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 921,91 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.