Thông tin tài liệu


Title: Ổn định nghiệm của phương trình vi phân hàm
Authors: Triệu Khắc Tùng
Advisor: Nguyễn Thiệu Huy
Keywords: Phương trình vi phân; Nghiệm
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan hệ động lực tuyến tính, nhiễu của nửa nhóm, phương pháp nửa nhóm cho các phương trình có trễ
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Toán tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17193
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273065.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 256,81 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273065-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 36,19 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.