Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha Kosterlitz-thouless trong mô hình 2D XY tổng quát
Authors: Dương Xuân Núi
Advisor: Lê Tuấn
Đào Xuân Việt
Keywords: Chuyển pha Kosterlitz-thouless; Chuyển pha
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan; phương pháp mô phỏng và đại lượng vật lý; Nghiên cứu vùng chuyển tiếp từ Ising sang KT trong 2D XY tổng quát với q=3; Nghiên cứu xây dựng giản đồ pha 2D XY tổng quát với q=4; Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha giữa các pha Fi trong 2D XY tổng quát q>4.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17198
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324524.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324524-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,06 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.