Thông tin tài liệu


Title: Một số thuật toán metaheuristic giải bài toán bao phủ diện tích và đối tượng trong mạng cảm biến không dây
Authors: Nguyễn Thị Hạnh
Advisor: Huỳnh Thị Thanh Bình
Nguyễn Đức Nghĩa
Keywords: Mạng cảm biến không dây; Bài toán bao phủ diện tích; Thuật toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết; Bài toán cực đại diện tích bao phủ trong mạng cảm biến không dây không đồng nhất; Bài toán cực đại diện tích bao phủ trong mạng cảm biến không dây không đồng nhất có ràng buộc chướng ngại vật; Bài toán bao phủ đối tượng đảm bảo kết nối và chịu lỗi trong mạng cảm biến không dây có sử dụng điểm phát di động.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17199
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324516.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,22 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324516-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 408,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.