Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển tối ưu dao động bằng kết hợp nhiều bộ giảm chấn động lực
Authors: Vũ Đức Phúc
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Nguyễn Phong Điền
Keywords: Bộ giảm chấn động lực; Điều khiển tối ưu
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan nghiên cứu điều khiển dao động bằng bộ giảm chấn động lực; Điều khiển tối ưu dao động của hệ chính có cản bằng nhiều bộ giảm chấn động lực đơn tần số dựa trên phương pháp của DEN-HARTOG; Điều khiển tối ưu dao động của hệ chính có cản bằng nhiều bộ giảm chấn động lực đa tần số dựa trên phương pháp TAGUCHI; Điều khiển tối ưu động uốn cưỡng bức của dầm Euler-bernoulli có cản bằng nhiều bộ giảm bộ giảm chấn động lực.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17203
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

721

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324519.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324519-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,66 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.