Thông tin tài liệu


Title: Một số lớp bài toán tối ưu không lồi: Thuật toán và ứng dụng
Authors: Vũ Đức Phúc
Advisor: Nguyễn Cảnh Nam
Lê Thị Hoài An
Keywords: Bài toán tối ưu không lồi; Điều khiển tối ưu
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Kiến thức chuẩn bị; Thuật toán giải pháp một số bài toán tối ưu không lồi trong viễn thông; Thuật toán trên khồng gian ảnh giải bài toán tối ưu đa mục tiêu rời.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17204
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324520.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,49 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324520-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 562,81 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.