Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng chuyển biến mactenxit trong hệ hợp kim đồng nhôm
Authors: Vũ Anh Tuấn
Advisor: Phạm Mai Khánh
Trần Đức Huy
Keywords: Hệ hợp kim đồng nhôm; Chuyển biến mactenxit; Hợp kim không gỉ
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan hợp kim đồng nhôm; Quá trình hợp kim hóa và chuyển pha hợp kim Cu-Al-Fe và Cu-Al-Fe-Ni; Thí nghiệm các phương pháp nghiên cứu; Tổ chức tế vi hệ hợp kim đồng CuAl9Fe4, CuAl9Fe4Ni2 ở trạng thái khác nhau.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17205
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324521.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324521-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 292,58 kB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.