Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đánh giá tai biến môi trường liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh và xây dựng giải pháp giảm thiểu
Authors: Nguyễn Thị Hòa
Advisor: Trịnh Thành
Nguyễn Phương
Keywords: Khai thác khoáng sản; Môi trường; Nghệ AnHà Tĩnh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tai biến môi trường và hiện trạng môi trường khu vực nghiên cứu; Cách tiếp cận và các phương pháp nghiên cứu ; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17209
Appears in Collections:Ts-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324527.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324527-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,09 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.