Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mòn biến dạng điện cực và chất lượng bề mặt gia công bằng phương pháp xung tia lửa điện
Authors: Trần Quang Huy
Advisor: Hoàng Vĩnh Sinh
Trần Văn Khiêm
Keywords: Xung tia lửa điện; Bề mặt gia công; Gia công tia lửa điện
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phương pháp gia công tia lửa điện; Nghiên cứu mối quan hệ giữa mòn điện cực và chất lượng bề mặt gia công với các thông số đầu vào; Xây dựng mô hình thực nghiệm; Tối ứu hóa theo ưu hóa chỉ tiêu giảm mòn điện cực và tăng chất lượng bề mặt.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17211
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324538.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324538-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,35 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.