Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá năng lực sử dụng công nghệ thông tin của giảng viên trong dạy học trực tuyến
Authors: Phan Chí Thành
Advisor: Ngô Tứ Thành
Keywords: E-learning; Dạy học; Giảng viên
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận và thực tiễn về đánh giá năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học trực tuyến; Đánh giá năng lực sử dụng công nghệ thông tin của giảng viên trong dạy học trực tuyến.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17222
Appears in Collections:Ts-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

40

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324556.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324556-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 853,77 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.