Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu dẫn điện trong suốt và vật liệu hấp thụ ánh sáng nhằm sử dụng trong pin mặt trời CZTSe
Authors: Nguyễn Thị Thu Hiền
Advisor: Nguyễn Hữu Dũng
Nguyễn Duy Cường
Keywords: Pin mặt trời CZTSe; Vật liệu dẫn điện; Vật liệu hấp thụ ánh sáng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về pin mặt trời CZTSe; Nghiên cứu chế tạo lướp vật liệu dẫn điện trong suốt; Tổng hợp hạt nano cu(Zn,Sn)Se2 cho ứng dụng làm lớp hấp thụ ánh sáng trong mặt trời CZTSe, Nghiên cứu chế tạo lớp hấp thụ ánh sáng CZTSe và tế bào pin mặt trời.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17225
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324526.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324526-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,96 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.