Thông tin tài liệu


Title: Một số phương pháp ngẫu nhiên cho bài toán cực đại hóa xác xuất hậu nghiệm không lồi trong học máy
Authors: Bùi Thị Thanh Xuân
Advisor: Thân Quang Khoát
Nguyễn Thị Oanh
Keywords: Thuật toán tối ưu
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Một số kiến thức nền tảng; Ngẫu nhiên hóa thuật toán tối ưu giải bài toán suy diễn hậu nghiệm trong mô hình chủ đề; Tổng quát hóa thuật toán tối ưu giải bài toán MAP không lồi trong mô hình chủ đề; Ngẫu nhiên bernoulli cho bài toán map không lồi và ứng dụng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17227
Appears in Collections:Ts-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

62

VIEWS & DOWNLOAD

188

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324541-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,79 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324541.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,81 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.