Thông tin tài liệu


Title: Chế tạo và nghiên cứu tính chẩt quang của hàng mỏng vật liệu nanocomposite SiO2/ZnO pha tạp Ion Eu3+ và Er3+
Authors: Lê Thị Thu Hiền
Advisor: Nguyễn Đức Chiến
Trần Ngọc Khiêm
Keywords: Vật liệu nano; Vật liệu Nanocomposite
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu nanocomposite SiO2/ZnO pha tạp đất hiếm; Các kỹ thuật thực nghiệm chế tạo và nghiên cứu vật liệu SiO2-ZnO pha tạp ION Eu3+, Er3+; Vật liệu nanocomposite SiO2/ZnO pha tạp ION Eu3+; Vật liệu nanocomposite SiO2/ZnO pha tạp Ion Er3+.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17228
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324543.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,82 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324543-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,68 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.