Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xác định kích thước tối ưu theo lưu lượng của bơm hypôgerôto
Authors: Trương Công Giang
Advisor: Nguyễn Hồng Thái
Trịnh Đồng Tính
Keywords: Động cơ; Bơm hypôgerôto
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về bơm thủy lực thể tích bánh răng xyclôít ăn khớp trong; Nghiên cứu xác định các điều kiện hình thành cặp biên dạng rôto theo các tham số thiết kế đặc trưng; Tối ưu các tham số thiết kế đặc trưng theo lưu lượng; Thí nghiệm kiểm chứng và xây dựng đường đặc tính của bơm hypôgerôto
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17230
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324544.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324544-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,36 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.