Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính chất luyện kim và khả năng ứng dụng quặng sắt Cao Bằng
Authors: Nguyễn Thanh Hoàn
Advisor: Nguyễn Sơn Lâm
Bùi Anh Hòa
Keywords: Luyện kim; Cao Bằng; Quặng sắt; Cao Bằng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan; Cở sở lý thuyết; Nghiên cứu đặc tính quặng sắt và quặng sắt và quặng viên Nà Rụa và Cao Bằng; Nghiên cứu quá Hoàn Nguyên quặng vê Viên Nà Rụa Cao Bằng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17232
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324533.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,85 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324533-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,41 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.