Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực trong dạy học ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí ở các trường cao đẳng
Authors: Đinh Văn Đệ
Advisor: Trần Khánh Đức
Nguyễn Hữu Lộc
Keywords: Phương pháp dạy học; Dạy học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực trong dạy học; Thực trạng đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực trong dạy và học ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí ở các trường cao đẳng; Thiết kế bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận trong dạy học ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí ở các trường cao đẳng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17233
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324532.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324532-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 517,97 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.