Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hiệu ứng tự đốt nóng của dây nano SnO2 ứng dụng cho cảm biến khí
Authors: Trịnh Minh Ngọc
Advisor: Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Ngọc Trung
Keywords: Cảm biến khí; Dây nano SnO2
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan; Cơ sở mô phỏng và thực nghiệm; Nghiên cứu thiết kế chế tạo vi cảm biến vận tốc góc mems kiểu âm thoa; Nghiên cứu thiết kế chế tạo vi cảm biến gia tốc ba bậc tự do.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17234
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324534.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,98 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324534-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,12 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.