Thông tin tài liệu


Title: Research on development of methods of graph theory and automat in steganography and searchable encryption =
Other Titles: Nghiên cứu phát triển các phương pháp của lý thuyết đồ thị và otomat trong giấu tin mật và mã hóa tìm kiếm
Authors: Nguyễn Huy Trường
Advisor: Phan Thị Hà Dương
Vũ Thành Nam
Keywords: Automat in steganography and searchable encryption; Đồ thị; Phương pháp; Otomat
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Kiến thức cơ sở; Giấu tin mật trong ảnh một số dựa trên trường Galois sử dụng lý thuyết đồ thị otomat; Một cách tiếp cận otomat cho mẫu số chính xác; Kỹ thuật otomat cho bài to9án dãy con chung dài nhất; Mật mã dựa trên giấu tin mật và các phương pháp otomat cho mã hóa tìm kiếm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17235
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324530.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324530-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 614,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.