Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tổ hợp nền Cu cốt hạt phân tán nano AL2O3 chế tạo phôi điện cực hàn
Authors: Nguyễn Đức Duy
Advisor: Trần Văn Dũng
Nguyễn Đặng Thủy
Keywords: Vật liệu tổ hợp; Vật liệu tổ hợp nền đồng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tổng quan về vật liệu tổ hợp nền đồng(Cu) bền nhiệt, độ dẫn điện cao, công nghệ chế tạo vật liệu tổ hợp Cu- AL2O3 bằng phương pháp cơ - hóa, vật liệu, thiết bị thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp CU - AL2O3 bằng phương pháp cơ hóa, nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến tính chất và tổ chức tế vi của vật liệu tổ hợp Cu - AL2O3, nghiên cứu chế tạo thử điện cực hàn vật liệu tổ hợp Cu- AL2O3
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17240
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324477.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324477-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,43 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.