Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ hàn lai ghép plasma- gmaw cho liên kết tấm dày không vát mép
Authors: Trần Lâm
Advisor: Nguyễn Thúc Hà
Hoàng Tùng
Keywords: Công nghệ hàn; Ghép plasma-gmaw; Liên kết thép
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tổng quan hàn lai ghép plasma - gmaw, cơ sở lý thuyết về hàn lai ghép plasma - gmaw , tính toán mô phỏng quá trịnh hàn lai ghép plasma - gmaw ứng dụng phần mềm sysweld, thiết bị và phương pháp thí nghiệm, kết quả nghiên cứu và bàn luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17241
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324481.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,92 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324481-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.