Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính gia công vật liệu thép SKD11 trong môi trường giá nhiệt bằng cảm ứng điện từ và định hướng ứng dụng trong công nghiệp
Authors: Mạc Thị Bích
Advisor: Nguyễn Đức Toàn
Bành Tiến Long
Keywords: Thép SKD11; Thép
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tổng quan về gia công gia nhiệt, cơ sở vật lý quastrifnh gia công gia nhiệt, nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của quá trình gia nhiệt đến tính gia công vật liệu, nghiên cứu thực nghiệm xác định mối quan hệ giữa các tham số đầu vào và các thông số đầu ra,
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17242
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324479.pdf
    Restricted Access
  • Size : 8,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324479-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.