Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và tối ưu hóa thành phần thuốc hàn thiêu kết hệ Bazơ trung bình
Authors: Phạm Thanh Lưu
Advisor: Vũ Huy Lân
Hà Xuân Hùng
Keywords: Thuốc hàn thêu kết; Bazơ
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tổng quan về nghiên cứu thuốc hàn thiêu kết, quy trình công nghệ sản xuất thuốc hàn thiêu kết và phương pháp nghiên cứu, kết quả thực nghiệm và bàn luận, xác định thành phần tối ưu mẻ liệu thuốc hàn thiêu kết hệ bazơ trung bình
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17243
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324478.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324478-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,74 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.