Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng phương pháp thiết kế và công nghệ để đảm bảo độ chính xác tiếp xúc của bộ truyền bánh răng côn thẳng có gờ chặn khi gia công trên máy phay CNC
Authors: Nguyễn Hồng Lĩnh
Advisor: Trần Văn Địch
Tăng Huy
Keywords: May phay CNC
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tổng quan chung về truyền động bánh răng côn răng thẳng, nghiên cứu đánh giá chất lượng bánh răng côn răng thằng có gờ chặn với thông số hình học và vết tiếp xúc, xây dựng phần mềm thiết kế bộ truyền bánh răng côn răng thẳng, xác định mối quan hệ toán học bằng thực nghiệm giữa chế độ cắt với chất lượng đặc trưng đầu ra và chế độ cắt tối ưu khi gia công BRCG trên máy phay CNC 3 trục.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17245
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324492.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,79 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324492-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,64 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.