Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số hình học của bánh công tác đến đặc tính làm việc của máy thuận nghịch bơm - Tubin Ns thấp
Authors: Nguyễn Thị Nhớ
Advisor: Trương Việt Anh
Vũ Văn Trường
Keywords: Máy bơm; Tuabin
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan Tổng quan về máy thủy lực thuận nghịch bơm - Tuabin, phân tích cơ sở lý thuyết thiết kế bánh công tác thuận nghịch bơm - Tuabin, nghiên cứu đặc tính dòng charytrong tổ máy bơm- Tuabin bằng mô phỏng 3D, nghiên cứu thực nghiệm mô hình bơm - Tuabin thuận nghịch
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17247
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324491.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324491-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.