Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng mô phỏng số để khảo sát động lực học và tối ưu kết cấu điều hướng trong hệ thống cấp phôi tự động theo nguyên lý rung động
Authors: Nguyễn Văn Mùi
Advisor: Lê Giang Nam
Bùi Qúy Lực
Keywords: Động lực học; Kết cấu điều hướng; Hệ thống cấp phôi tự động
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tổng quan vể cấp phôi tự động theo nguyên lý rung động, cơ sở lý thuyết và tính toán thiết kế thiết bị cấp phôi tự động theo nguyên lý rung động, mô hình hoám kiểm tra và xác nhân mo phỏng số hệ thống thực nghiệm, khảo sát động lực học và tối ưa kết cấu điều hường trong phễu cấp phôi tự động theo nguyên lỹ rung động
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17251
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324482.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,53 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324482-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.