Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng xử cơ học vật liệu hai chiều và kết cấu silicon làm cực âm ắc quy ion lithium
Authors: Nguyễn Hữu Tú
Advisor: Lê Minh Qúy
Trần Đình Long
Keywords: Cơ họcvLuận án; Vật liệu hai chiều; Silicon; Ắc qui
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tổng quan về vật liệu làm cực âm ắc quy ion Lithium, cơ sở lý thuyết, cấu trúc vật liệu 2 chiều, phương pháp phần tử hữu hạn nguyên tử, mô phirng ứng xử cơ học vật liệu ai chiều, mô phỏng ứng xử cơ học kết cấu hat cầu , trụ và đĩa mỏng silicon dùng làm cực âm ắc quy ion Lithium, mô phỏng ứng xử cơ học kết cấu silicon bọc vào trụ đồng kích cỡ nano mét dùng làm cực âm ắc quy ion Lithium
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17255
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324494.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324494-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,05 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.