Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thực hiện tăng trưởng xanh ngành công nghiệp Việt Nam: áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất xi măng
Authors: Nguyễn Ngọc Thía
Advisor: Đặng Vũ Tùng
Lê Anh Tuấn
Keywords: Tăng trưởng kinh tế; Việt Nam; Ngành công nghiệp; Việt Nam
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về tăng trưởng xanh, tổng quan về tiêu chí đánh giá liên quan đến tăng trưởng xanh, phương pháp nghiên cứu của luận án, xây dựng bộ tiêu chí thực hiện tăng trưởng xanh cho doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam, áp dụng bộ tiêu chí thực hiện tăng trưởng xanh tại một số doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17256
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

54

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324493.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324493-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 738,69 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.