Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu lựa chọn dụng cụ và đường dùng cụ trong sáng tạo hình bề mặt tự do trên máy phay CNC 3 trục
Authors: Hoàng Văn Quý
Advisor: Bùi Ngọc Tuyên
Keywords: Máy phay CNC 3 trục; Máy phay
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về gia công bề mặt tự do; Phương pháp biểu diễn đường và mặt tự do trong các hệ thống CAD/CAM; Xây dựng phương pháp lựa chọn dụng cụ hợp lý trong gia công tạo hình bề mặt tự do trên máy phay CNC3 3 trục; Xây dựng phương pháp lựa chọn đường dụng cụ hợp lý trong gia công tạo hình bề mặt tự do trên giao phay CNC 3 trục.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17258
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324500.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324500-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 946,58 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.