Thông tin tài liệu


Title: Mô hình trong quá trình phay bề mặt 3D bằng dao phay đầu cầu
Authors: Đậu Chí Dũng
Advisor: Trương Hoành Sơn
Trần Xuân Việt
Keywords: Gia công phay CNC; Phay
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về gia công bề mặt 3D; Mô hình hóa quá trình gia công phay CNC bề mặt 3D bằng dao phay ngón đầu cầu; Nghiên cứu thực hiện kiểm chứng tính chính xác của mô hình; Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng phương trình quan hệ giữa các thông số công nghệ và thông số hình học bề mặt gia công với lực cắt, sai số hình học và bề nhám mặt
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17259
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324496.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,43 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324496-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.