Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mức độ và phần đóng góp của các dạng nguồn thải chính tới nồng độ bụi NaNo trong không khí
Authors: Nguyễn Thị Thu Thủy
Advisor: Nghiêm Trung Dũng
Keywords: Bụi nano; Bụi; Khí thải
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bụi nano; phương pháp nghiên cứu và kết quả
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17261
Appears in Collections:Ts-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324485.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324485-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,16 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.