Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cấu trúc pha trung gian của các ôxit 2 nguyên và 3 nguyên
Authors: Trần Thùy Dương
Advisor: Nguyễn Văn Hồng
Keywords: Vật liệu Ôxit; Ôxit 2 nguyên; Ôxit 3 nguyên; Oxit
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan; phương pháp tính toán; ảnh hưởng của áp suất lên cấu trúc của các vật liệu ôxit; vai trò của nguyên tố điều chỉnh mạng và nguyên tố trung gian trong mạng Si-O.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17262
Appears in Collections:Ts-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

179

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324505.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,87 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324505-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 579,63 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.