Thông tin tài liệu


Title: Rút gọn mô hình cho một số hệ điều khiển tuyến tính
Authors: Chu Bình Minh
Advisor: Hà Bình Minh
Phan Xuân Thành
Keywords: Tuyến tính; Hệ điều khiển tuyến tính
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Kiến thức chuẩn bị; Bài toán rút gọn mô hình cho hệ tuyến tính ổn định đối xứng; Bài toán rút gọn mô hình cho hệ tuyến tính ổn định; Bài toán rút gọn mô hình cho hệ tuyến tính tại lân cận một vài tần số.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17263
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324504.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324504-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 287,04 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.