Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của khách hàng tại các sân golf ở miền Bắc Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Kim Thanh
Advisor: Nguyễn Danh Nguyên
Lê Anh Tuấn
Keywords: Chăm sóc khách hàng; Việt Nam; Tâm lí khách hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết và tổng quan các nghiên cứu về lòng trung thành của khách hàng; Mô hình nghiên cứu đề xuất và phương pháp nghiên cứu luận án; Kết quả nghiên cứu; Đề xuất kiến nghị và gợi ý các giải pháp đối với nhà quản lý sân golf.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17265
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324502.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324502-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 544,78 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.