Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cấu trúc và một số tính chất của silica và sodium silicate
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Advisor: Nguyễn Văn Hồng
Phạm Khắc Hùng
Keywords: Sodium silicate; Silicat
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về cấu trúc và động học hệ silica và sodium silicate; Phương pháp tính; Cấu trúc và động học hệ silica; cấu trúc và động học hệ sodium silicate.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17267
Appears in Collections:Ts-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

62

VIEWS & DOWNLOAD

187

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324499.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324499-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,27 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.