Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng phương pháp hỗ trợ định vị chính xác
Authors: Lê Khắc Thảo
Advisor: Hà Duyên Trung
Keywords: Định vị; Phương pháp
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ định vị sử dụng vệ tinh. Các phương pháp hỗ trợ định vị. Xây dựng phương pháp hỗ trợ định vị chính xác.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17279
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273220.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273220-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 92,05 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.